Menu

Livet som dyrlæge

Undgå arbejdsskader

Dyrlægeforeningen har, gennem en undersøgelse blandt kvægdyrlæger, kunnet konstatere, at der er alt for mange arbejdsskader i branchen. Derfor opfordrer foreningen til, at du og din dyrlæge tager en snak om arbejdssikkerheden i din besætning.

 

Køer er store dyr, og de er ikke altid så begejstrede for at se dyrlægen, som oftest kommer anstigende i en flagrende kittel, med en mærkelig kasse under armen, en anderledes lugt og måske en anden adfærd end besætningens daglige personale. Selvom du mener, at du kender dine køer, kan man ikke altid forudse, hvordan de vil reagere i en uvant situation, som et besøg af dyrlægen kan være.

 

Der opstår af og til uheld i stalden og mange af de arbejdsulykker, der opstår i landbruget og blandt dyrlæger, kan direkte relateres til selve håndteringen af store, utrygge og nervøse dyr.  Undersøgelser af stalde viser at mangelfuldt udstyr og manglende kvalificeret og erfaren hjælp, ofte er årsag til arbejdsulykker blandt dyrlæger. Disse ulykker kan skyldes spark, stangning,masning/klemning og nedtrampning eller overløbning – i værste fald med invaliderende skader til følge.

 

Indtil videre er der ingen af dyrlægerne hos Skovbjerg Dyrlægeteam, der har oplevet større skader end blå mærker og en øm ryg. Men en af dyrlægerne er i et tidligere ansættelsesforhold blevet sparket af en ko, hvilket medførte en knæskade med overrevne ledbånd og måneders sygemelding til følge. Så derfor er der god grund til at arbejdsmiljø og skader bliver sat på dagsordenen.

 

Dyrlægen kan selv gøre meget for at undgå at komme i en risikosituation. Det gælder om at have respekt for køerne og tænke sig om, også i en travl hverdag. Ofte sker skader når dyrlægen forsøger at fange en ko alene eller koen ikke er ordentlig fikseret. Men det er præcis i en sådan situation, hvor koen fornemmer at det er en fremmed person, at den kan reagere anderledes end normalt.

 

Som landmand kan du hjælpe din dyrlæge til at arbejde i et mere sikkert miljø ved at:

  • Give en hjælpende hånd, når dyrlægen kommer
  • Orientere dine medarbejdere om, at det er en vigtig opgave at hjælpe dyrlægen, hvis du ikke selv er til stede
  • Sørge for at dine dyr er ordentlig fikseret og helst adskilt fra andre dyr ved behandling
  • Hjælpe dyrlægen med påsætning af bånd og tape på dyrene. Det er et potentielt farligt arbejde og dyrlægen skal gøre det mange gange om dagen.

 

Vi oplever mange fine eksempler på denne omtanke for dyrlægens arbejdssikkerhed. Fx havde en landmand stillet bigballer op bag nogle kødkvæg, der skulle dægtighedsundersøges, således at dette kunne forgå på en sikker måde. Et andet eksempel er en landmand som havde etableret en fikseringboks i kælvningsområdet.

Hjælp os, så dyrlægen ikke kommer til skade i din besætning.