Menu

KvægInfo

Udegående kvæg i vinterperioden

Vi nærmer os årstiden, hvor de fleste kreaturer kommer på stald for vinteren. Der kan dog være flere gode grunde til at have dyrene ude hele året. Det giver nemlig bedre sundhed, lavere omkostninger til stalde og forbedret naturpleje.

 

Det er vigtigt at være godt forberedt, hvis man vælger at have dyr gående ude hele døgnet i vinterperioden. Der er opstillet nogle generelle retningslinjer på baggrund af gældende lovning samt udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd.

Derfor skal dyrene:

  • Have et kraftigt og tæt hårlag
  • Være i godt huld (foderstand) og tildeles supplerende foder, så det den gode foderstand opretholdes
  • Have adgang til frisk drikkevand
  • Have adgang til græsdækkede arealer, som er afpasset til antallet af dyr
  • Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr kan hvile samtidig på et tørt, strøet leje.

Tidligere var det afhængigt af race, om der var krav om adgang til læskur. Det er nu ændret, så alt kvæg, uanset race, skal have adgang til læskur, hvis de går ude mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i vinterlignende vejr. Vinterperioden er fra 1. december til 1. marts. Derudover er der risiko for vinterlignende vejr i månederne november og marts.

 

Læskuret skal være så stort, at alle dyr kan ligge tørt samtidig. Da kvæg er flokdyr, er det en god ide at have et eller to store læskure frem for flere små. Det er væsentligt, at dyrene har lyst til at bruge læskuret. Derfor er beliggenhed vigtig. Det er godt at placere det på markens højeste punkt, da kreaturer godt kan lide at have overblik over omgivelserne fra hvilearealet. Det er også en fordel med en stor åbning, så alle dyr, også de lavere rangerende, tør gå ind. Åbningen bør vende ud mod arealet, meget gerne mod fodringspladsen.

 

Kun i meget få tilfælde kan kravet om læskur fraviges på grund af, at de ”naturlige forhold” kan sikre læ og tørt leje til alle dyrene samtidig. Et læhegn er ikke nok, det skal være en mere skovlignende beplantning.

 

Det er meget vigtigt at frostsikre drikkevandet, så dyrene altid har adgang til frisk vand. Det er også væsentligt at forberede området omkring drikkekarret, så det ikke bliver trådt op.

 

Som nævnt er der flere fordele ved udegående dyr hele året. Det er dog

nødvendigt at være ekstra opmærksom på de nyfødte kalve. De har sværere ved at klare perioder med koldt og vådt vejr og kan derfor have behov for at komme på stald.