Menu

KvægInfo

Smittebeskyttelse skal prioriteres!

Med ordet smittebeskyttelse menes der at undgå overførsel af sygdomme eller sygdomsfremkaldende bakterier ind i besætningen, ud af besætningen og mellem afsnit i den enkelte besætning.

Smitten kan bl.a. ske når dyr flyttes rundt, ved besøg (klovbeskærer, dyrlæge, inseminør, DAKA), ved indkøb af brugt udstyr og foder, med skadedyr og generelt via gødning, luft/støv og vand.

 

Ansvaret for smittebeskyttelsen i den enkelte besætning påhviler besætningsejeren, så det er dit ansvar!

STIL KRAV TIL RÅDGIVER SÅ DER BLIVER SKABT RESULTATER!

 

Der er mange tiltag at tage fat på for at minimere overførsel af smitstoffer både ind og ud af samt internt i besætningen.

Følgende fokusområder er gode steder at starte:

 

1. Skiftestøvler til besøgende ved indgangen. (dyrlæge/inseminør/foderkonsulent/klovbeskærer etc.)

 

2. Skiftetøj og evt. engangshandsker ved indgangen til besøgende. Her kan benyttes kittel eller kedeldragt. Støvle- og tøjskift kan også benyttes internt på gården, så man undgå smitte fra kostald til kalvestald eller ungdyrsstald.

 

3. Desinfektion ved indgange til staldafsnit. Her kan benyttes en balje med en 1% Virkon S opløsning til desinfektion af støvler. Støvlerne skal være rene inden desinfektionen, da desinfektionsmidlet inaktiveres af biologisk materiale. Hold også øje med farven på opløsningen, denne skal være lyserød for at være virksom.

 

4. Skadedyrsbekæmpelse, således at rotter/mus ikke spreder gødningsrester og andre smitstoffer rundt i staldafsnittene.

 

5. Minimér risiko for at krydse hjulspor fra besøgende køretøjer, som tankbil, DAKA, slagter, klovbeskærer. Hvis fx                    fuldfoderblander/gummiged/minilæsser krydser hjulsporene fra fx tankbil eller DAKA, kan gødningsrester fra andre
    besætninger sætte sig i dækkene på interne køretøjer. Pludselig trækker fuldfoderblanderen smitstoffer med på           
    foderbordet, og der er smitstoffer i foder til køer eller kalve.

 

6. Udleveringsafsnit til slagter/eksport/afhentning af tyrekalve, således at lastbilen ikke skal bakke ind i stalden/på foderbordet for at få læsset dyrene.

 

7. Stil krav til klovbeskærer omkring rene instrumenter/boks og undgå vask af klovboksen inde i stalden.

 

For at optimere intern smittebeskyttelse bør man fokusere på:

 

Separation af syge dyr fra raske. For alle aldersgrupper internt i besætningen gælder at syge dyr som udgangspunkt skal separeres fra andre for at undgå at smitten spreder sig. Så sørg for et godt sygeafsnit i alle aldersgrupper, og håndtér de syge dyr som de sidste.

 

BRUG IKKE KÆLVNINGSBOKS SOM SYGEBOKS

 

Ved håndtering af spædekalve skal man desuden tænke over håndhygiejne og rengøring af skåle, mælketaxa og hvad der ellers kommer i berøring med fodermidler til kalvene.

 

Sektionering under malkning, således at yverbetændelser håndteres til sidst og nykælvere til en start. Der kan evt. holdinddele således at celletalskøer også kommer ind i slutningen af malkningen.

 

Hvis jeres besætning har behov for at optimere smittebeskyttelsen, er I altid velkommen til at ringe om råd og vejledning hos os.