Menu

KvægInfo

Kom godt i gang med projekt ”døde køer”

 

Måske har du tit en død ko, måske er det noget der sjældent sker. Alligevel kan de fleste huske eller fortælle om den seneste ko, der er død. Koen døde måske p.g.a. en træls kælvning eller en coli yverbetændelse, der gik ned og ikke kom sig trods behandling.

Men kan du huske den forrige døde ko, og hvad døde den af? Hvis du skal være helt ærlig, hvor mange køer har du mistet det sidste halve til hele år? Kunne vi have gjort noget for at undgå dette?

Sådan skaber du et overblik over dine døde køer:

 

Step 1: Skriv køer og årsager/sygdomsforløb ned – også dem du ikke ved hvorfor døde.  

  • Hvis en ko er død under mystiske omstændigheder, så få den obduceret

Step 2: Inddel køerne på listen efter dødsårsag

 

Step 3: Lav tiltag, der er målrettet en gruppe af døde køer

  • Hvis der er flest køer i gruppen: kender ikke årsag/??? – find ud af det, ellers kan vi ikke ændre noget.

Du har muligvis styr på dine ”døde køer” og kan huske dem flere år tilbage. Måske tænker du: det er anderledes fra gang til gang. Hvis det er tilfældet kan man forsøge at se mere overordnet på grupperne, og finde nogle mere grundlæggende årsager til, at det ikke fungerer som det skal.

I forbindelse med et SEGES projekt omkring reduktion af antallet af døde køer, gjorde vi os følgende erfaringer:

Hos landmand 1 blev de døde køer delt i 2 grupper:

  • De som var døde lige efter kælvning
  • Andre (uheld, tilskadekommet osv.)

Et nærmere kig på gruppen med problemer omkring kælvning, viste at køerne var blevet fede og havde langt interval mellem kælvninger. Reproduktionen var i forvejen et fokuspunkt, men en af flaskehalsene var antallet af halsbånd, som gjorde at der hele tiden var pres på systemet for at følge med. Der blev efterfølgende indkøbt flere transpondere. Resultat: dødeligheden blev i løbet af 1½ år halveret og arbejdet med reproduktion lettet væsentligt. 

 

Hos Landmand 2 blev de døde køer delt ud efter dødsårsag, og der tegnede sig et mere broget billede, hvor der var mange forskellige grupper. Diskussionen blev derfor drejet hen på, hvordan mandetimer, struktur og observation af køer var fordelt nu, i forhold til perioden tidligere med meget få døde køer. Det blev efterhånden klart at observationstimerne for de ansvarlige var fjernet i forbindelse med udvidelse af besætningen. Tid, overvågning og arbejdsopgaver blev derfor væsentlige elementer i kampen om at nå målet på 2 % døde køer. Udover at reducere antallet af døde køer, gav projektet også et mere klart billede af landmandens ønsker og krav til fremtiden.