Menu

KvægInfo

Hvordan undgår du fluer i din besætning

Den mest almindelige flue i danske kvægstalde er stuefluen, men på ejendomme med dybstrøelse forekommer også stikfluen.

 

Stuefluen foretrækker at lægge sine æg i frisk gødning. Efter 8-16 timer klækkes æggene og larverne lever i ca. en uge inden de forpupper. Pupperne brydes efter ca. 1 uge, hvor fluen er færdigudviklet og klar til at parre sig. Hunnen lægger sine æg efter 2-3 dage. En flue lever op til en 1 uge efter den er brudt ud af sin puppe. Dvs. cyklus kan afbrydes ved at fjerne gødning med mindre end 12 dages intervaller. 

 

For at forebygge er det vigtigt at begrænse fluernes adgang til frisk gødning ved at holde møddingens friske del så lille så mulig eller overdækket. Hvis det er muligt at overdække møddingen, stiger temperaturen til over 45 grader, hvorved larverne dræbes. Samtidig begrænses hunfluens adgang til at lægge æg i den friske del.

Jo mere flydende form for gødning, jo mindre attraktiv for fluer. Hvis staldsystemet tillader separat pumpning af gyllen, er det en fordel at pumpe det mest flydende til sidst (køer). Blindgyder i gylleanlægget eller andre steder med stillestående gylle, bør spules min. hver 12. dag og undgås hvis muligt (nybyg).

 

Der er flere måder at bekæmpe fluer på: 

  • Mekanisk ved hjælpe af fluepapir eller fluelampe, der tiltrækker og dræber fluer ved elektrisk stød. 
  • Biologisk bekæmpelse, hvor snyltelarven kan udsættes i dybstrøelse og forpupper sig i de eksisterende fluepupper. De kan fjerne op til 50% af staldens fluer og er mest effektiv i lukkede stalde med dybstrøelse. Snyltelarven generer ikke dyr eller mennesker i samme omfang som andre fluer.
  • Der er også kemisk bekæmpelse, hvor der findes mange forskellige præparater i forskellige former. Lavicider, pour-on, smøre-midler, forstøvning og sprøjtemidler mod stikfluer. Til græssende dyr er det muligt at bruge pour-on produkter.

Forebyggelse af flueplage kræver først af alt som nævnt en god staldhygiejne, f.eks. fjerne gammelt foder, og god håndtering af gødning bl.a. hyppig udmugning af dybstrøelse. Ingen bekæmpelse bør stå alene og bekæmpelse er mest effektiv i kombination mellem de forskellige typer og forebyggende initiativer.

 

Vær opmærksom på resistens, der forekommer hyppigt i kemisk bekæmpelse af fluer. Derfor virker kemisk bekæmpelse ofte godt i starten af sæsonen. Ved at skifte præparat (anden farmakologisk virkningsmekanisme), kan resistensen omgås og effektiviteten opretholdes.

 

 

Hold dig opdateret med faglig viden fra Skovbjergs DyrlægeTeam, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet her: