Menu

KvægInfo

Har du også ”hotte” køer på din bedrift?

Skrevet af : Dyrlæge Sine Bomskov Møller 

 

Omsætning af foder til produktion af mælk genererer varme, hvilket er en fordel for at holde varmen når det er koldt, men kræver ekstra energi for at holde normal kropstemperatur i varmt vejr.

 

En højt producerende ko producere mere varme via omsætning end en lavt producerende ko. Det betyder at en højtproducerende ko med højt foderindtag, høj produktion og forøget varmeproduktion har en lavere thermo-neutral zone end lavt producerende køer. Jo varmere og fugtigere vejret er jo sværere er det for koen at komme af med varmen. Det skyldes at koen naturlige temperaturregulerende mekanismer er afhængig af fordampning og temperaturforskel mellem ko og omgivelser.

                                                                                                                                                                                                           Kilde: dlg.dk

Koen kan kompensere for varmen på flere forskellige måder. Den begynder at svede ved 20 grader og trækker vejret hurtigere for at køle ned, gisper, savler, nedsat hjerterytme og sænke produktionen.

 

Den øvre kritiske temperatur for malkekvæg er 25-26 grader celcius. Over denne temperatur vil koen ikke længere kunne vedligeholde en normal kropstemperatur. Når kropstemperaturen stiger har det en negativ effekt på ydelse, ændre sammensætningen af mælken og koen har varmestress.

 

Foderindtag falder gradvist omkring 25-26 grader og falder kraftigt fra 30 grader. Studier har vist at malkekøer taber 15% mælkeproduktion og 35% fodereffektivitet ved at blive flyttet fra 18 grader til 30 grader. 

 

I værste fald dehydrere koen så kraftigt at kredsløbet ikke længere kan fungere, kropstemperaturen stiger til over 42 grader og koen dør.

 

Undgå varmestress ved at hjælpe koen med at komme af med varmen.

Ventilation af luften omkring køerne gør det nemmere at komme af med varmen. Overrisling med vand er hjælper koen med at fordampe varmen væk. Den bedste afkøling fås ved at kombinere ventilation af hoved/ryg med sprinkleranlæg. Det kan give op til 2 kg mælk mere pr. dag pr. ko. Ventilation med vandmættet luft er også en mulighed ligesom lofts-faner, tube-ventilation og tunnel-ventilation kan reducere varmestress hos malkekøer.

 

Goldkøer der afkøles får kalve som er 2,6-3 kg tungere end køer, der ikke er beskyttet mod varmestress og giver op til 3,5 kg/dag mere mælk de første 150 dage i laktationen.