Menu

KvægInfo

Har du lungebetændelser på radaren hos dine køer?

Lungebetændelser er en velkendt kalvesygdom, men har du oplevet at en ko har fået lungebetændelse?
De senere år har vi oplevet et stigende antal lungebetændelser hos køer, som vi tilser på enten akut - eller ugebesøg.

Lungebetændelse på køer er en diagnose som man nemt kan overse, hvis man kommer til at koncentrere sig om den bagerste halvdel af koen og tænker på yver, bør og skede. Koen har høj feber (39,5-41,5 grader), og giver måske ikke rigtig den mælk den skal.

 

Hvis man kigger på hele koen, opdager man måske at koen har hurtig og besværet vejrtrækning. Den kan have flåd ud af næsen, trække vejret med åben mund eller have flåd fra øjnene.

 

Årsagen til lungebetændelse hos køer komme fra virus eller bakterier akkurat som hos kalvene. 
BRS-virus er en meget hyppigt forekommende virus der giver høj feber og vejrtrækningsbesvær. Corona-virus er bedre kendt som vinter-dysenteri og kan give tynd mave og snottede næser. Nyt er influenza D virus (IDV). Der bliver ikke testet standard for IDV i Danmark.
Læs mere om IDV i artiklerne her "Influenza D in Cattle"  og "Pathogenesis of influenza D virus in Cattle"

 

Bakteriel infektion kommer typisk efter at en virus har svækket lungernes modstandskraft. Mycoplasma Bovis og Mannheimia H. er hyppige.


Grundlæggende for behandlingen af lungebetændelser er at antibiotika ikke virker på virus, men kun på den efterfølgende bakterielle infektion.
Derfor er det utrolig vigtigt at man starter sin behandling med smertestillende (NSAID f.eks. Metacam, Loxicom eller Flunixin) så hurtigt som muligt.
Det har en positiv lokal effekt på lungerne og sænker feberen, så dyret kan komme til at spise igen, og derved blive hurtigere rask.Få din besætningsdyrlæge til at oprette en besætningsdiagnose, hvis I oplever et generelt problem.

 

Antibiotika bruges kun til at behandle den efterfølgende bakterielle infektion. Mycoplasma Bovis kan være meget vanskeligt at behandle, da bakterien ikke svarer godt på antibiotika.

 

Det vigtigste er at komme hurtigt med behandlingen med smertestillende. Jo længere tid man venter på at starte behandlingen, jo større bliver skaderne på lungerne og desto længere tid tager det for koen at komme sig og reparere skaderne, hvis dette overhovedet kan lade sig gøre og sygdommen ikke bliver kronisk. I nogle tilfælde kan en lungebetændelse være så voldsom, at den ikke kan repareres med kroppens immunsystem.
 

Modsat mennesker, der har en stor reservekapacitet i lungerne, har køer brug for 80% af deres lunger for at kunne fungere normalt. Hvis koen ikke kan få ordentligt luft vil det gå ud over dens trivsel, vækst og produktion. Dårlig trivsel ses typisk hos køer der har haft en voldsom lungebetændelse og er blevet kroniske patienter.

 

For at undgå lungebetændelser kan man forebygge ved at sikre frisk luft med god ventilation og uden træk. Vandkar holdes rene og vaskes med sæbe mindst 2 gange pr. uge for at reducere smitten gennem savl og snot fra ko til ko. Mindske støv f.eks. ved ikke at have dyr i en boks der bliver strøet. Velstrøet underlag, rent og uden ammoniak-dampe.

 

Vaccination kan være en mulighed for at undgå lungebetændelser. I nogle tilfælde forsvinder problemerne med lungebetæn-delser, mens der i andre stadig er symptomer, men de er lettere at behandle og dyrene bliver ikke lige så syge som tidligere. Man skal være opmærksom på, at vaccination ikke altid er effektiv. Mulige årsager kan være, at vaccinen ikke har virket ordentligt, fordi koen var stresset på vaccinationstidspunktet. Smittepresset kan også være så stort at vaccinen ikke er nok til at have en mærkbar effekt. Hvis en virus er meget aggressiv skal en stor andel af dyrene være vaccineret for at vaccinen har effekt. Der skal vaccineres mod den rigtige sygdom: der findes ikke en effektiv vaccine mod alle virus og bakterier.

 

Derfor anbefaler vi altid at få lavet konkret diagnostik, så man kan vide om en given vaccine vil afhjælpe problemet. Til slut skal vaccinen opbevares og gives korrekt. Dvs. opbevares på køl også omkring levering, opvarmes til stuetemperatur inden den gives, aldrig gemme halve flasker og altid indgives efter anvisningen f.eks. under huden eller i musklen.

 

Referencer:

https://www.merckvetmanual.com/respiratory-system/respiratory-diseases-of-cattle/viral-respiratory-tract-infections-in-cattle

https://www.merckvetmanual.com/respiratory-system/respiratory-diseases-of-cattle/bacterial-pneumonia-in-cattle