Menu

KvægInfo

E-coli spredes i besætningen igennem vandkarret

 

En ny undersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem forurening af vandkarret og mængden af køer der er inficeret med E-coli.

 

E-coli er en af de mest hyppige årsager til yverbetændelse i Danmark, lær mere om dette her. 

 

Forskere har undersøgt hvilken kilde, der var den mest hyppige forekommende med hensyn til smitte af E-coli i en besætning. Der er mange smitteveje, da E-coli bliver spredt via gødning, men den største synder er vandkarret.

 

De fleste vandkar fyldes automatisk, og forskere satte et forsøg op, hvor det ene hold køer havde adgang til vandkar, der blev fyldt når vandspejlet var lavt, og det andet hold køer havde adgang til vandkar, der blev fyldt ofte. Det viste sig, at når vandspejlet bliver for lavt, er der en risiko for at køerne drikker vand fra bunden, som ofte er mere forurenet. Det viste sig også, at antallet af smittede køer var 30% højere hos de køer, der havde adgang til vandtrug hvor vandspejlet blev lavt.  Forskere har en formodning om at hyppigt fyldning af vandtanken også kan medvirke til en reduktion af E-coli koncentrationen i vandet og dermed sænke smitterisikoen. Desuden havde hyppigt fyldning af vandtankene også den fordel, at vandet både er frisk og afkølet, hvilket får køerne til at drikke mere.

 

For at reducere smitterisikoen af E-coli i besætningen skal du:

  • Rengøre dine vandtanke
  • Hyppigt fylde vandtankene med frisk vand