Menu

KvægInfo

Kalve på græs
- En af de største udfordringer ved økologi er udbinding af småkalve.

Økologiske kalve i alderen 4-6 måneder skal tilbydes afgræsning i perioden 1. maj til 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Udfordringen med småkalve på græs er, at kalvene først skal vænne sig til at æde græs og dernæst optagelsen af parasitter, der findes i græsset.

 

Det er vigtigt at have en udbindingsstrategi, som gør udfordringen med foderskift og parasitter så lille som muligt.

 

Suppleringsfoder:

Kalvene er knapt udviklede drøvtyggere ved 4 måneders alderen og for at få deres ernæringsmæssige behov dækket, har de brug for en tilvænningsperiode til græs. Derfor er det vigtigt at give kalvene suppleringsfoder på marken for at sikre kalvene får den mængde energi de har behov for og hindre at kalvene taber sig. Suppleringsfoderet skal være en god kvalitets ensilage med god smag og struktur (1-1,5 kg tørstof).

Tilskudsfoder er også en vigtig forebyggelse mod optagelse af parasitter hos de førstegangs græssende dyr.

 

Parasitter:

Kalve, der kommer på græs for første gang har ingen beskyttende immunforsvar mod de parasitter, der findes i græsset: coccidier, løbetarmorm og lungeorm. Coccidiose og løbetarmorm ses normalt kun hos kalve i deres første græsningssæson, men lungeorm ses derimod også hos kvier og køer.

 

Parasitsmitten overvintrer fra den ene græsningssæson til den næste. Derfor begynder kalvene at optage parasitter allerede fra den første dag på græs. Smittetrykket af parasitter er højest på de græsmarker der er blevet afgræsset af førstegangsgræssende kalve før.

Det er derfor vigtigt at udbinde kalvene på ”rene” marker og altså undgå permanente kalvefolde år efter år. En ren mark er en græsmark, der ikke har været afgræsset af kvæg året før og ikke har fået kvæggødning.

 

Man kan ikke holde dyrene helt fri for parasitter. Kunsten er at styre græsningen, så kalve modtager smitte i moderate mængder for at styrke deres immunforsvar uden at dyrene bliver syge.

 

Parasitbelastningen i græsmarken stiger i løbet af sæsonen og topper i midten af juli, derfor skal man tænke på at holde belægningsgraden lav. Jo flere kalve der går sammen jo større er udskillelsen af parasitæg. Udbind kalve i små grupper af max 10 kalve og lad kalvegruppen følges så vidt muligt i hele udbindingsperioden, så kalve med forskellig immunitet ikke blandes sammen.
 

Foldskifte:

Da parasitbelastningen i marken topper i midten af juli, skal der på dette tidspunkt foretages et foldskifte til en ”ren” mark. En ren mark i juli er en mark, der ikke er blevet afgræsset eller har fået kvæggødning samme år. Typisk en mark, hvor der er blevet taget et slæt. Hvis det er muligt er det en stor fordel at lave foldskifte til ”rene” marker flere gange i løbet af græsningssæsonen. Men flyt aldrig dyrene tilbage til de arealer, der blev afgræsset før midten af juli! Hvis det ikke er muligt at flytte til en ren mark, kan man flytte ungdyrene til en del af køernes græsningsareal.

 

Hold øje med kalvene:

Det er vigtigt at overvåge kalvenes trivsel og at reagere ved tegn på diarre og hoste. Det er afgørende at få handlet rettidigt, når symptomer på parasitangreb begynder.

 

Gødningsprøver:

Kom parasitterne i forkøbet ved at udtage gødningsprøver:

  • Af førstegangs græssende kalve en uge efter udbinding eller 14 dage efter flytning til fælleshold. 
  • 4- 6 uger efter udbinding både af kalve og kvier. Foretag herefter et foldskifte. Dog først efter behandling, hvis gødningsprøver viser parasitter.
  • Evt i slutningen af juli, hvor parasitbelastningen topper i marken.
  • Ved manglende tilvækst, hoste, diarre og hurtig afmagring.
  • Ved indkøb af dyr.

Gødningsprøven skal helst udtages direkte fra dyrene, opbevares i en plasticpose/handske presset fri for luft og anbringes på køl indtil prøven er hos dyrlægen, udtag min.  5-6 prøver pr flok. 

 

Læs også om hvordan du undgår coli yverbetændelser her