Menu

Kvæg

Velfærdsbesøg i kvægbesætninger 


Ifølge "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger​" som trådte i kraft i 2021, er der krav om fokus på velfærd i både modul 1 og modul 2 besætninger ved 2 årlige velfærdsbesøg. Velfærdsbesøgene kan enten ligge i forlængelse af et uge - eller rådgivningsbesøg eller seperat. Vi har lavet en skabelon for indholdet af besøgene, der sikre systematisk vurdering af køerne og velfærden generelt ifht. lovgivningen. 

 

Jf. lovgivningen §34 og §39, stk. 3 skal du som landmand i tilvalgs modul 1 og 2.
"Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2"

 

Bilag 2

Rådgivning om dyrevelfærd

Rådgivning skal omfatte følgende punkter:

1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed.

2. Vurdering af fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov, med særligt fokus på fodring, klima, staldforhold og produktion.

3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg.

4. Identifikation, i samarbejde med den besætningsansvarlige, af op til 3 indsatsområder for dyrevelfærd på baggrund af punkterne 1- 3.

5. Klinisk gennemgang af udvalgte velfærdsparametre inden for det/de identificerede indsatsområder.

6. Udarbejdelse af en handlingsplan for hvert indsatsområde. Handlingsplanerne skal beskrive de aftalte ændringer, og hvornår der forventes effekt af de beskrevne ændringer.

7. Opgørelse af status på effekten af allerede udarbejdede handlingsplaner og opdatering af disse handlingsplaner. Hvis en handlingsplan lukkes, opdateres denne med oplysninger om, hvorfor der ikke kan opnås yderligere effekt på indsatsområdet.

 

Vil du som landmand, være sikker på at du lever op til de vælfærdsmæssige krav kan du læse mere her

 

ØKOLOGI


Vi gør opmærksom på at der for dig som økolog, kan være flere ting at forholde sig til gennem brancheanbefalingerne læs mere her. 


Vi sidder altid klar til at rådgive dig, hvis der skulle være spørgsmål til fortolkning af lovgivningen, du er altid velkomme til at ringe på telefonen 44 22 33 00 i vores telefontid mellem 7-13.